Sunday, July 18, 2010

Celcom Broadband

E Billing
Celcom Broadband akan memperkenalkan E-Billing .

Tariff pilihan:

Pelanggan Celcom Broadband diberi pilihan sehingga 31.7.2010 untuk jenis bil yang diperlukan. Selepas 31.7.2010 pelanggan Celcom perlu membayar sebanyak RM70. Tambahan RM2.00 untuk bil yang dihantar.Untuk mengelakkan cas tambahan, pelanggan perlu menentukan jenis bil yang akan diterima selepas 31.7.2010 melalui :


1. Datang ke Pusat Celcom yang terdekat
2. Telefon Celcom Centre di 1 300 111 000 atau 1111


Selepas membuat pilihan ke E billing, pelanggan perlu ke www.celcom.com.my/onlinecustomerservice untuk melihat dan mencetak bil sendiri.


No comments:

Post a Comment