Saturday, December 15, 2012

Keputusan PMR 2012 Pada 19 Disember 2012


Semakan keputusan PMR 2012 boleh diambil di sekolah masing-masing pada 19 Disember 2012 selepas jam 10 pagi. Bagi kemudahan calon sejumlah 481,424 orang calon telah menduduki PMR 2012 di 8,284 pusat peperiksaan di seluruh negara dan keluarga, semakan keputusan PMR juga boleh dibuat dengan menggunakan sistem pesanan ringkas (SMS).


Semak Keputusan PMR 2012 Secara SMS

Taip PMR [angka giliran] dan hantar ke 15888
Contoh: PMR BC001A040 hantar ke 15888

No comments:

Post a Comment