Tuesday, December 2, 2014

Ringgit Malaysia (US$1=RM3.42)

Ringgit Malaysia Terus Jatuh Teruk (US$1=RM3.42).

Kesan 

Negara terpaksa membayar beban hutang dengan kadar yang lebih tinggi, khususnya jika kerajaan berhutang ke luar negara.

Walaupun hutang negara tidak bertambah, ekoran kejatuhan nilai mata wang akan menyebabkan kerajaan membayar lebih tinggi kadar pinjaman, sekaligus menyebabkan beban hutang meningkat.

Kejatuhan nilai mata wang turut memberi kesan kepada industri import, di mana Malaysia banyak bergantung ke atas industri terbabit.

Malaysia banyak bergantung dengan import, khasnya makanan dan automotif. Apabila nilai jatuh, nilai import akan meningkat yang boleh menyebabkan inflasi. Apabila harga import meningkat, barangan import tersebut akan meningkat sekaligus kuasa membeli rakyat rendah kerana terpaksa membeli dengan harga yang lebih mahal.

Kesimpulan

Kejatuhan nilai mata wang Ringgit Malaysia menyebabkan kuasa beli menurun ekoran kenaikan harga barangan diimport khususnya makanan.

Suasana ekonomi itu berlaku apabila nilai mata wang negara mengecil berbanding mata wang asing sekali gus kemampuan berbelanja terjejas.

Kita mengalami masalah untuk mendapatkan barang pada harga sama sebelum kejatuhan nilai mata wang negara

Ini menyebabkan kemampuan membeli barangan itu semakin merosot.

Penurunan nilai mata wang itu juga menyebabkan barangan import seperti barangan keperluan turut mengalami peningkatan harga.
No comments:

Post a Comment