Thursday, October 29, 2015

FAIL PBPP-Untuk Panduan GuruBerikut merupakan bahan yang perlu ada di dalam fail PPB Individu:

BAHAGIAN KULIT DEPAN FAIL PROFIL PPB INDIVIDU

Nama:
Jawatan:
Tempat Bertugas:

BAHAGIAN ISI FAIL

A. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

Vitae Kurikulum.
Falsafah Pendidikan Negara.
Skop Kerja.
Sasaran Kerja Tahunan.

B. PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL

Matlamat Pengajaran/Kepimpinan Masa Hadapan.
Cadangan Aktiviti untuk Penambahbaikan.
Penyertaan dalam Aktiviti PPB.

C. SUMBANGAN KEPADA ORGANISASI

Senarai Tugas dan Tanggungjawab.
Sumbangan kepada KPM/JPN/PPD.
Penulisan/Penerbitan.

D. BAHAN BUKTI DALAM PdP/KEPIMPINAN

Sukatan Mata Pelajaran/Rancangan Mengajar dan Penilaian / Perancangan Strategik.
Contoh Hasil Kerja.

E. ANUGERAH /PENCAPAIAN

Anugerah Perkhidmatan.
Anugerah dalam PdP/Kepimpinan/Lain-lain.
Jemputan untuk Konsultasi, Bengkel, Penulisan dan Lain-lain.

F. PENILAIAN PdP/KEPIMPINAN

Bahan Bukti Keberkesanan Pengajaran/Kepimpinan.
Rakaman Video Pengajaran/Kepimpinan.
Maklum Balas dan Penilaian daripada Murid/Ketua Jabatan.


SILA KLIK UNTUK FOLDER PBPP...

Selamat Berjaya..


https://www.dropbox.com/s/cgvza9b0x63kwo3/FAIL%20PBPP.rar?dl=0


1 comment: