Friday, December 16, 2011

CONTOH 2 : PEMINDAHAN GAJI DG44 SSM KE GAJI DG1-2 SBPA
Kes 1. Guru DG44 P1T9 akan bertukar Gred DG1-2T7 RM4485 dan TPG baru pada KEKAL. Jika TPG lama Januari dia akan mula menikmati anjakan ke DG1-2T8 RM4735 pada 1/1/2012.

Kes 2. Guru DG44 P2T6 akan bertukar Gred DG1-2T7 RM4485 dan TPG baru pada April. Maka pada 1 April 2012 dia akan mula menikmati anjakan ke DG1-2T8 RM4735.

No comments:

Post a Comment