Wednesday, March 25, 2015

Pengkalan...

Pengkalan..
Saya Usaha!
Saya Yakin!
Saya Berjaya!
Excellent!

Idea daripada Tn Hj Mohd Jasmi b Alias, AMP. Pengetua Cemerlang SMK Pengkalan.

Beliau berusaha untuk mengubah budaya sekolah agar pelajar-pelajar mempunyai jati diri,sayang dan bangga pada SMK Pengkalan.


No comments:

Post a Comment