Monday, November 29, 2010

Bantuan Khas Kewangan

Bantuan Khas Kewangan 2010 sebanyak RM500 akan dibayar pada 1.12.2010.

Pegawai yang layak dibayar Bantuan Khas Kewangan Kedua 2010 adalah seperti berikut:

a. Pegawai tetap, sementara, sangkut, sambilan, contract of service dan guru sandaran;
b. Pegawai yang bercuti separuh gaji;
c. Pemandu yang dilantik oleh pegawai Jawatan Utama ‘B’ dan ke atas serta Gred Khas ‘A’ ke atas dan setaraf yang layak pemandu tetapi tidak disediakan pemandu oleh jabatannya;
d. Pegawai contract of service yang putus perkhidmatannya selama satu hari sebelum disambung semula perkhidmatan kontraknya; dan
e. Pegawai yang mengambil cuti tanpa gaji/ berkhidmat di agensi yang diasingkan pengurusan saraannya/ dipinjamkan ke badan antarabangsa atau syarikat swasta tetapi tidak sepanjang tahun 2010.

4. Bantuan Khas Kewangan Kedua 2010 juga dipanjangkan kepada pegawai yang berkhidmat secara contract for service yang setaraf gred 54 dan ke bawah.


Pegawai Yang Tidak Layak

5. Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang tidak layak dibayar Bantuan Khas Kewangan Kedua 2010 adalah seperti berikut:
a. Pegawai yang tidak lagi berkhidmat sebelum 15 Oktober 2010;
b. Pegawai yang mengambil cuti tanpa gaji sepanjang tahun 2010;
c. Pegawai yang berkhidmat di agensi yang diasingkan pengurusan saraannya sepanjang tahun 2010;
d. Pegawai yang dipinjamkan ke badan antarabangsa atau syarikat swasta sepanjang tahun 2010;
e. Pegawai yang ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan Perkhidmatan Awam atau demi kepentingan awam dalam tahun 2010;
f. Pegawai yang dikenakan hukuman tatatertib selain daripada hukuman amaran; dan3
g. Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan setaraf termasuk pegawai yang memangku Jawatan Utama/ Gred Khas.

No comments:

Post a Comment