Monday, March 7, 2011

PERBEZAAN MENGAJAR DAN MENDIDIK

Masalah para guru pada hari ini; mengajar tetapi tidak mendidik. Banyak perbezaannya diantara mengajar dan mendidik. Mengajar akan menjadikan pelajar kita PANDAI tetapi jika kita mendidik, pelajar akan menjadi BIJAK. Mendidik memerlukan ketabahan.

Ketabahan dan ketulusan yang datang dari dalam diri guru yang ikhlas. Pelajar boleh merasakan ketulusan guru sewaktu pengajaran. Mereka boleh membezakan guru mana yang mengajar dan guru mana yang mendidik.

Pelajar yang memiliki guru yang mendidik selalunya akan mempunyai pekerti yang mulia dan tahu menghormati pengorbanan dan ketulusan guru mereka.

No comments:

Post a Comment