Monday, August 1, 2011

Puasa

Pengertian Puasa
Puasa ertinya menahan diri dari makan dan minum dan dari segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa, mulai terbit fajar hinggalah terbenam matahari.

Syarat Wajib Puasa

•Berakal
•Akhir Baligh (Cukup umur)
•Kuat atau mampu mengerjakan puasa

Syarat Sah Puasa

•Islam
•Mumayyiz (dapat membezakan yang baik dan buruk)
•Suci daripada haid dan nifas
•Dalam waktu yang dibolehkan berpuasa.

Rukun Puasa

•Berniat – Pada malam selama bulan Ramadhan hendaklah berniat di dalam hati bahawa kita akan mengerjakan puasa pada hari esok.
•Menahan diri daripada segala yang membatalkan semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari.

Perkara Yang Membatalkan Puasa

•Makan dan minum dengan sengaja
•Muntah dengan sengaja
•Bersetubuh tanpa keluar mani pada siang hari bulan Ramadhan
•Keluar darah haid atau nifas
•Gila
•Keluar mani akibat bersetubuh dengan perempuan. Tetapi keluar mani kerana bermimpi tidak membatalkan puasa.

Orang Yang Diizinkan Berbuka Atau Tidak Berpuasa

•Orang yang sakit
•Orang yang dalam perjalanan jarak jauh melebihi 52 batu atau 80.64 km.
•Orang tua yang sudah lemah
•Orang yang hamil dan orang yang menyusukan anak.

No comments:

Post a Comment